Gần

SETUP HỆ THỐNG CHỤP ĐÁY MẮT – BV TIÊU CHUẨN JAPAN Ở VIỆT NAM

– Các kỹ sư đang setup hệ thống chụp đáy mắt tại bệnh viện tiêu chuẩn Nhật Bản ở Việt Nam