Close
Gần

Bệnh viên Shing Mark sử dụng máy Stellaris Elite Ant cao cấp của hãng Bausch+Lomb (Mỹ) để mổ Phaco (đục thủy tinh thểm, cườm khô)