Bảo Hành

Bảo hành (Warranty) trong hợp đồng thương mại là gì?Tất cả các thiết bị được cung cấp bởi công ty Minh tuệ đều được hưởng chế độ bảo hành miễn phí ít nhất là 12 tháng kể từ ngày bàn giao và lắp đặt. Trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất thì khách hàng sẽ được thay thế phần linh kiện bị lỗi không tính phí và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.